Vzácný host na slavnostech

Výstup Tameshigiri Jana Beneše bude letos příjemně zpestřen zvukem Shakuhachi, kterého se zhostí náš významný host Petr Ogurek.

Flétna šakuhači nebyla původně považována za hudební nástroj, a pro komusó, mnichy zenové sekty Fuke, sloužila jako religiózní pomůcka. Hra na šakuhači je provázela každodenními rituály spolu s recitací súter a meditací – zazen. Skladby plnily různé funkce: od víceméně utilitárních – svolávání ke společným obřadům, vyjádření díků za obdrženou almužnu, žádost o vstup do chrámu atp., po čistě religiózní – dlouhé závažné skladby trvající i několik desítek minut. Přese všechno ale ideálem zůstává jediný dlouhý tón – iči on džóbucu („stát se buddhou jediným tónem“).